Privind vaccinarea impusă – statul se eschivează de a răspunde!

 Privind vaccinarea impusă – statul se eschivează de a răspunde!

Pe platforma vreauinfo.md toți cei interesați pot depune o solicitare și colegii care o gestionează o retransmit mai departe către autorități.

În acest sens, lagazzette a depus o astfel de solicitare, prin care a solicitat în a se expune dacă corect se statuează prevederile legale prin care se limitează, dar probabil și se încălca drepturile poporului.

Detalii aici poți vedea: https://www.vreauinfo.md/ro/request/privind_vaccinarea_impusa#incoming-431

Se concretizează că, Potrivit Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 202, COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,la pct.4 se prevede expres: Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaţilor de minimum 70%.
Tot în acest sens, potrivit Hotîrîrii nr. 41 din 27 iulie 2021, a Comisiei extraordinare în sănătate publică a municipului Chișinău, pct.13 prevede: Conducdtorii subdiviziunilor Primiriei mun. Chiqindu, instituliilor bugetare qi la autogestiune din subordine, toate persoanele juridice cle drept public qi de drept privat care activeazdin municipiu, indiftrent de tipuLl de proprietate gi forma juridici de organ\zare vor informa angaja\ri prin circulare interne despre necesitatea vaccindrii anti-COVID-19, inclusiv cu pennisiunea pentru vaccinare a angajatilor in timpul zilei de munci.

Avocatul poporului în cîteva interviuri a zis că nu este obligatire vaccinarea, dar și că nimeni nu poate fi concediat din acest motiv, cum atunci se paote asigura acest drept?

Detalii vezi aici: https://noi.md/md/societate/avocatul-poporului-niciun-angajat-nu-poate-fi-eliberat-din-functie-pentru-refuzul-de-a-se-vaccina?fbclid=IwAR3_owbc9-70x8758kApss5FCOqLb952DC7zmjU28-NZJA5mT0JD20YOJho

Sunt legale aceste prevederi? Nu se încalca drepturile cetățenilor?

Și acum răspunsul: Referitor la adresarea parvenită în formă electronică în adresa
Parlamentului Republicii Moldova la 29.07.2021, înregistrată cu nr.
DPA-A-2142/21, Va informăm că, în conformitate cu prevederile art.75 (1)
din Codul Administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018, petiția
conține următoarele elemente:

 a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică
dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorității publice;

d) obiectul petiției și motivarea acesteia;

e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau
împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică –
semnătura electronică.

Având în bază cele expuse Vă recomandăm, în termen de 5 zile lucrătoare
din data recepționării prezentului mesaj, să înlăturați neajunsurile
indicate. În caz contrar, reieșind din norma stabilită în art.76 (2) din
actul legislativ menționat, petiția nu se examinează.

30.07.2021

Ce trebuie să înețelegem e faptul că, atunci cînd se înaintează o întrebare care doare sau nu se știe a răspunde, instituțiile statului își răspund iată așa, doar că, toți uită, că ei, tot fac parte din acest stat, că puterea nu le aparține lor, faptul că primesc salarii tot din contribuțiile noastre, iar cînd se ne ajutăm, atunci mergem pe principiul eschivării, “s-o ținem tot așa, că așa e bine”!

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post