Limitarea costurilor totale ale creditului nebancar – mecanism de protecție a consumatorului sau o vendetă împotriva OCN

 Limitarea costurilor totale ale creditului nebancar – mecanism de protecție a consumatorului sau o vendetă împotriva OCN

Protecția consumatorului dintotdeauna a constituit un subiect de o atenție sporită din partea legiuitorului, care de fiecare dată a ales să implementeze mijloace noi favorabile consumatorului, iar unul din principalele eforturi constituie introducerea protecției consumatorului la nivel de principiu al legislației civile prin art. 1 Cod Civil, în redacția în vigoare din 01.03.2019.

Un efort aparte al legiuitorului constituie și amendarea actelor normative ce reglementează condițiile pentru obținerea și utilizarea creditelor de consum în vederea sporirii nivelului de protecție pentru consumatorii care contractează aceste împrumuturi.

Așadar, până în luna aprilie a anului 2020, redacția Legii nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori (în continuare în text Legea 202/2013) nu conținea plafonări ale costului total al creditului pentru consumatori, a penalităților și a altor plăți, iar organizațiile de creditare nebancară puteau să stabilească în mod liber conținutul contractului cu rezerva de a nu introduce clauze care ar putea fi constatate ca abuzive, iar potrivit art. 869 alin. (1) Cod Civil (în redacția de până la 01.03.2019) urma să prevadă o dobândă rezonabilă în raport cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări ale Codului Civil, organizația de creditare nebancară, în limita ordinii publice și a bunelor-moravuri, nu era ținută nici de rata de bază a BNM pentru stabilirea dobânzii aferente contractului, aceasta reieșind din dispoziția art. 1244 alin. (2) Cod Civil, unde interdicția de a nu depăși dublul ratei de referință CHIBOR pentru rata dobânzii nu se aplica organizațiilor de creditare nebancară.

Prin Legea nr. 23 din 27.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative, Legea 202/2013 a suferit mai multe modificări, iar o completare esențială a fost prin art. 15 alin. (7) conform căreia: „Se interzice aplicarea oricăror plăți (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăți) aferente unui contract de acordare a creditului pentru consumator pe un termen mai mic de 2 ani și/sau în care suma inițială debursată este de până la 50 de mii de lei (pentru linia de credit, valoarea de referință se va considera suma maximă stabilită în contractul de credit), a căror valoare totală să depășească valoarea debursată conform contractului respectiv sau valoarea de intrare a bunului în contractul de leasing financiar”.

Prevederi similare au fost introduse și în Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

Potrivit notei informative a acestei Legi de modificare, aceasta a avut ca scop îmbunătățirea cadrului legal aferente activității organizațiilor de creditare nebancară, o prevedere conceptuală fiind și limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasing financiar în mărime care să nu depășească valoarea debursată conform contractului respectiv. La elaborarea acestei Legi s-a ținut cont de atenuarea riscului iminent de supra-îndatorare a populației prin aplicarea unor costuri excesive la creditele de consum (în special la creditele nebancare de tip „pay-day-loans”), experiențele similare ale multor țări confirmă utilizarea atât a plafoanelor maxime la dobânzi, cât și alte mecanisme indirecte în acest sens.

Important este că potrivit art. XV alin. (2) al Legii nr. 23 din 27.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative: „Prevederile art. X și cele ale art. XIV pct. 4 referitoare la completarea cu lit. e) și f) a art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară se vor aplica situațiilor juridice în curs de realizare la expirarea termenului de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu sau fără modificarea contractelor corespunzătoare, în ceea ce privește creanțele ce urmează a fi încasate. Aceleași prevederi nu se aplică situațiilor juridice aflate pe rol în instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

considerăm că dispoziția art. V alin. (1) din Legea nr. 93 din 07.04.2022 pentru modificarea unor acte normative s-ar putea aprecia ca fiind aplicabilă doar și doar pentru contractele ale căror scadență nu a survenit, iar pentru cele ale căror scadență a survenit, devine aplicabilă dispoziția art. 7 alin. (2) Cod Civil, iar organizațiile de creditare nebancară începând chiar cu data de 29.05.2022 (și nu 29.07.2022) deja urmează să țină cont de dispozițiile legii noi pentru aceste contracte.

Totodată, având în vedere că mărimea cuantumului de 0,177% a pornit de la limitele instituite inclusiv asupra dobânzii și altor plăți prevăzute la art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea 202/2013, considerăm că în cazul în care contractul a ajuns la scadență, iar debitorul înregistrează datorii, OCN ar putea începând cu data intrării în vigoare a noii legi să calculeze doar penalitatea de 0,04% din soldul creditului rămas, iar celelalte plăți, inclusiv dobânda devenite scadente la cuantumul maxim potrivit graficului de rambursare, vor putea fi încasate deja în conformitate cu condițiile contractuale, legea nouă neavând efect retroactiv.

Cu toate acestea, Comisia Națională a Pieței Financiare are o poziție mai favorabilă în raport cu organizațiile de creditare nebancară cu privire la acest aspect, menționând că în cazul în care creditul nebancar a devenit scadent până la 29.05.2022, însă are plăți expirate, pentru calculul creanțelor (dobânzii și altor plăți aferente) ce urmează a fi încasate se va utiliza aceeași formulă (0,177%/zi), numărul de zile aplicat fiind perioada între 29.07.2022 – data depunerii cererii pe rol în instanța de judecată. Totuși, atragem atenția că aceasta reprezintă strict o opinie care nu are putere legală și în caz de un eventual litigiu, s-ar putea ajunge și la o altă concluzie.

Sursa de informații: https://juridicemoldova.md/14998/limitarea-costurilor-totale-ale-creditului-nebancar-mecanism-de-protectie-a-consumatorului-sau-o-vendeta-impotriva-ocn.html

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post