Gînduri, schiţe legislative, dar şi practica Curţii Constituţionale despre stare de urgenţă. Avem voie sau nu. Ce spune poporul?

 Gînduri, schiţe legislative, dar şi practica Curţii Constituţionale despre stare de urgenţă. Avem voie sau nu. Ce spune poporul?

Noţiuni Generale

Sigur că aici toţi ar spune că suntem experţi, dar şi în acest caz ne vomexpune asupra situaţiei create prin prisma faptului că, dacă în momentul în care s-a declanşat această pandemie, şi din start erau luate măsuri restrictive, fie la hotar, fie sub o altă formă, atunci nu am fi avut nevoie acum de stare de urgenţă nemotivată sau motivată cu istorie…ce-o fost în anul 2019..etc. Cert este una – avem pandemie iar isntrumentele cu care seacţionează nu ajută pe nimeni, şi nici contractul social cum spun marii juriştii ai timpului, care a fost încheiat între popor şi putere, nu este respectat…din păcate, aici cred vom reveni mai tîrziu..

Despre stare de urgenţă şi gînduri

Adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii privind instituirea stării de urgență pe teritoriul R.M. ca urmare a situației epidemiologice cauzate de SARSCoV-2 ridică o serie de întrebări de ordin constituțional și legal care trebuie/ar trebui să fie cât mai bine clarificate și înțelese la nivelul societății. Ordinea concretă reclamă acțiunea imediată și coroborată a autorităților statului și a membrilor comunității pentru eliminarea efectelor negative ale pandemiei. Instituirea stării de urgență reprezintă o măsură excepțională cu scopul de a proteja existența statului, înțeles ca sumă a trei elemente componente: populație, teritoriu și suveranitate. Această măsură excepțională nu se situează/nu trebuie să se situeze în afara ordinii constituționale și legale existente. De asemenea, măsurile efective dispuse de autoritățile publice în starea de urgență sunt în totalitate parte a ordinii constituționale și trebuie să respecte legislația în vigoare, tot așa cum cetățenii au responsabilitatea și obligația respectării normelor de comportament stabilite de autoritățile statului. Sunt foarte multe subiecte de ordin juridic care pot fi discutate cu privire la starea de urgență. Însă, unul este cu adevărat esențial din perspectivă constituțională: Care sunt actele juridice prin pot fi restrânse drepturi și libertăți fundamentale în timpul stării de urgență?

Deoarece, Constituţia Republicii Moldova prevede expres la art.54, care sunt limitele de restrîngere a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

 Extras art.54 ConstituţieRM:

  • În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
  • Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
  • Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
  • Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.

… Însă, lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere. Conform Legii fundamentale, exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Mai mult, restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. Mă voi referi, în principal, la prima condiție de validitate a restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, anume ca măsura să fie dispusă „prin lege”. Dar ce se înțelege prin lege în sensul art. 54 din Constituție? Ar putea fi o hotărîre de Parlament considerată o lege în sensul art. 54, prin care se poate restrânge exercițiul unor drepturi și libertăți în timpul stării de urgență instituite?

Dacă e să privim prevederile Legii 100/2017 prevede expres la art.3. Principiile activității de legiferare

(1) La elaborarea unui act normativ se respectă următoarele principii:

a) constituționalitatea;

b) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

Iar la art.9, se prevede faptul că, Constituţia Republicii Moldova este Legea Supremă a statului și a societății. Niciun act normativ care contravine prevederilor acesteia nu are forță juridică.

Coroborate minim două aceste articole clar înţelegem faptul că, la emiterea, aprobarea unei Legi, hotărări etc., urmează a fi trecute prin filtrul constituşionalităţii, respectării drepturilor cetăţenilor etc., şi nu doar prin simpla ridicare de mînă.

Legea 212/2004, ne explică faptul că, stare de urgenţă – ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul  ţării în caz de:

a) iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;

b) existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;

art.12 al Legii sus-numite spune : Starea de urgenţă, de asediu sau de război se declară prin hotărîre a Parlamentului, te invit să vezi nota informativă.. poveste nu alta..

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-07_4.pdf

Mai multe decît atît dragă cititorului vreau să înţelegi că, tu ai raţiune şi urmează să te informezi obiectiv, iată de ce las aici cîteva note de studiu…

Extras din HOTĂRÂRE
PENTRU CONTROLUL CONSTITUȚIONALITĂȚII
unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a unor prevederi din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă
(sesizările nr. 47a/2020 și nr. 88a/2020

CHIŞINĂU
23 iunie 2020

Faceţi puţină comparaţie cu art.53 alin.1 din Constituţia RM..putin mai jos

Iar concluziile cred că ni le putem trage şi singuri (chiar şi CC poate face greşeli..aşa ca cineva să sufere..şi parcă ar exista un contract social…)…Legea copilului rămîne a fi exact aceeaşi expus acum cîţiva ani în cartea un altfel de drept.

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post