DESPRE SERVICIILE TURISTICE, DESPRE CUM TREBUIE SAU NU TREBUIE DE RE/ACȚIONAT.

 DESPRE SERVICIILE TURISTICE, DESPRE CUM TREBUIE SAU NU TREBUIE DE RE/ACȚIONAT.

Cred că o bună parte din moldoveni călătoresc și devin “pradă”ofertelor poate la prima vedere frumoase, atrăgătoare, și care poate un pic te ajută să scapi de rutina zilnică. Dar puțini se uită, sau chiar deloc în actele cel le semnează, sau chiar dacă le citesc cap-coadă, parcă totul e bine, și chiar e bine, pînă în momentul cînd pornești la drum, dar și mai rău cînd ajungi la destinație.

Pentru mici detalii, găsiți aici despre cum trebuie să arate un contract touristic, cum trebuie de îndeplinit, dar și alte informații valoroase:

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=A561C221:B6D720C4

Indiferent care este obiectul unui contract, de clauzele care sunt incluse și dacă sunt în limita legii, ele urmează a fi respectate, or de altfel care este finalul unui contract? Și despre modelul contractului de activitate turistică, modelul voucherului turistic, Instrucţiunea privind modul de completare a voucherului turistic, modelul de dare de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se elaborează de Ministerul Culturii şi Turismului şi se aprobă de Guvern, veți vedea ceva detalii:

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64:70678DCD

O notă foarte important! Agenţii economici, care practică activitate de turism, la perfectarea contractului cu parteneri străini, fac schimb de Vouchere. La prezentarea acestora partea primitoare este obligată să asigure nivelul de deservire, calitatea şi componenţa serviciilor notificate în Voucher, fără perceperea unor plăţi suplimentare. O plată suplimentară poate fi percepută în cazul, în care turistului i-au fost prestate, la cererea sa, servicii suplimentare, neindicate în Voucher (spre exemplu: schimbul unei camere „standard” cu una „superior”, spălatul hainelor, dejun în cameră, convorbiri telefonice din hotel, excursii suplimentare, angajarea unui ghid etc.).

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313620&lang=1

Este foarte important  a se ține cont de cîteva aspecte: chiar dacă avem totul pregătit, semnat, totul ne convine, iar pe drum, la destinație, nu avem serviciile promise (a se vedea oferta publică), dar și cele stabilite strict în contract, urmeaz a fi reclamant agentul economic, dar și instituțiile căror îi I se subordonează prin diverse rapoarte, dări de seamă etc.

Aspecte de reglementarea impactului asupra acestei legi a fost cu următoarele tendințe:

Motivul apariţiei problemei şi estimarea dimensiunii acesteia.

                    Problemele care au condus la elaborarea propunerilor de modificare a Legii 352 au fost determinate atît de evoluția pieței turistice în plan local și regional, cît și de modificarea configurației geopolitice din regiune. Generalizînd spectrul de probleme ce urmează a fi soluționate prin operarea modificărilor în Legea 352, acestea pot fi grupate în următoarele categorii.

  1. Evidența statistică.
  2. Destinațiile turistice și activitatea excursionistă.
  3. Dezvoltarea turismului social.
  4. Prestarea serviciilor turistice de către tur-operatori și agenții de turism.
  5. Activitatea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei.
  6. Structurile de informare și promovare turistică.
  7. Perfecționarea cadrelor.

Prestarea serviciilor turistice de către tur-operatori și agenții de turism

A. Contractul de servicii turistice

Conform art. 10 din Legea 352 ”Comercializarea serviciilor şi pachetelor turistice pe teritoriul Republicii Moldova este efectuată de turoperatori şi agenţiile de turism în baza contractului de servicii turistice şi a voucherului turistic, ca parte integrantă a acestuia, în conformitate cu legislaţia, iar modelul contractului de activitate turistică, modelul voucherului turistic, instrucţiunea privind modul de completare a voucherului turistic, modelul de dare de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se elaborează de Agenția Turismului şi se aprobă de Guvern.”  Totodată, Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 conține majoritatea normelor referitoare la contractul de servicii turistice.

                Deoarece în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană se conțin prevederi privind ajustarea legislației Republicii Moldova la Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (90/314/CEE), Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege privind modificarea și completarea  Codului civil, prevederile căruia se referă detaliat la contractul de servicii turistice. Din acest considerent, se propune excluderea obligativității modelului de contract de servicii turistice din Legea 352, menționînd totodată că ”raporturile juridice între subiecţii activităţii turistice se reglementează prin contracte, în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova”.

B. Voucherul turistic

                Legea prevede și utilizarea  voucherului turistic – document de însoţire a turistului, excursionistului (grupului de turişti, de excursionişti), care confirmă programul de şedere sau asistenţa ce ţine de excursii şi efectuarea plăţii pentru serviciile notificate în el. În esență, în voucher se enumeră  serviciile turistice stipulate în contractul de servicii turistice. Pentru turist, documente confirmative privind prestarea serviciilor turistice sunt, de regulă, contractul și bonul de plată. Excluderea obligativității voucherului va simplifica și eficientiza activitatea agenților economici. Argumentarea detaliată a necesității excluderii voucherului ca document de strictă evidență se conține în Opinia unor companii turistice, care se anexează la AIR.

                Totodată, dat fiind faptul că pe parcursul textului Legii nu se face referire la voucherul turistic, se propune și excluderea noțiunii ca atare.

NOTĂ! DAR S-A UITAT DE CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE AGENȚII!

Recomandare:  Solicitaţi ca pînă la încheierea contractului, organizatorul să vă pună la dispoziţie în scris informaţii complete despre întreg pachetul de servicii pe care doriţi să-l achiziţionaţi (localitatea de destinaţie; ruta de parcurs; mijlocul de transport utilizat şi caracteristicile acestuia); tipul unităţilor de cazare şi informaţii în legătura cu acestea; serviciile de masă oferite; durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, asigurări de sanătate necesare; cuantum avans şi termen pentru achitarea restului de plată; numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a calătoriei; posibilităţile de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele; durata pentru care operează oferta turistică);

  Analizaţi cu atenţie conţinutul contractului de servicii turistice înainte de a-l semna (semnarea contractului implică asumarea consecinţelor); nu semnaţi contractul dacă nu există o asumare clară a obligaţiilor ce revin agentului de turism – asigurări verbale de genul „vedem cum rezolvăm dacă va fi cazul” nu vă vor ajuta.

http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1110&t=/Comunicate-de-presa/Recomandari-in-legatura-cu-achizitionarea-serviciilor-turistice

Agențiilor de turism le lipsește buna funcționare, organizare, încearcăsă scoată bani din orice nimic, chiar și cu sănătatea cetățenilor/turiștilor. Fiți atenți indifferent ce contract semnat!

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post