Cum are loc schimbarea destinației terenului

 Cum are loc schimbarea destinației terenului

Fiind o țară preponderent agricolă, cel puțin pe hîrtie și în declarații, oricum cetățenii Republicii Moldova, sunt interesați de schimbările destinației terenurilor pe care le dețin în proprietate, fie pentru necesități personale, fie în scop de afaceri.

Iată de ce informarea minimă pe acest segment poate fi realizăt prin regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, dar nu trebuie să se uite și de Codul Funciar.

În acest sens, urmează a se reține următoarele aspecte:

  1. Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărîre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, conform competenţelor stabilite în art. 8, 9, 10 şi 71 din Codul funciar.
  2. În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile agricole de calitate superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt), pe terenurile silvice de calitate superioară, pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice sau, dacă, prin alte legi, nu se permite schimbarea destinaţiei, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează, în scris, solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de schimbare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor în care schimbarea destinaţiei terenurilor agricole de calitate superioară este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, linii de comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte, construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora).
  3. Terenurile cu destinaţie agricolă atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii în modul stabilit de legislaţie, cu trecerea în categoria terenurilor din intravilanul localităţii.
  4. Pentru terenurile agricole proprietate privată, pe baza materialelor prevăzute la pct. 27 alin. 2) din prezentul Regulament, autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul spre aprobare decizia privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole.
  5. Deţinătorii de terenuri interesaţi de schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor:

2) la demers se anexează:

a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi copia de pe extrasul din Registrul de stat (pentru persoanele juridice);

b) extrasul din Registrul bunurilor imobile; 

c) planul cadastral al terenului;

d) schema de amplasare a imobilului şi a reţelelor edilitare, avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciul de salvatori și pompieri atestați), Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia mun. Chişinău), Institutul Municipal de Proiectări  „Chişinău proiect” (pentru mun. Chişinău), cu excepţia schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile şi, după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

E de menționat faptul că, am arătat doar un exemplu, ce ține de schimbarea destinației agricole proprietate privată, sigur că, pentru celelalte tipuri, procedurile variază, cît ține de: amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, a turismului rural, cele silvice etc.

Totodată mai mulți proprietari de terenuri agricole pot utiliza amplasarea pe aceste terenuri structuri de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, fără schimbarea destinației terenurilor respective.

Doar prin informare corectă obiectivă, vom putea aduce schimbările pozitive în societate.

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post