Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general

 Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general la începutul anului de studii 2021/22.

În anul de studii 2021/22, rețeaua învățământului primar și secundar general cuprinde 1231 unități, fiind alcătuită din 99 școli primare, 786 gimnazii, 338 licee și 8 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Din totalul unităților, 98,1% aparțin sectorului public; 74,3% din instituții funcționează în mediul rural. La începutul anului de studii 2021/22, în învățământul primar și secundar general erau înscriși 336,7 mii elevi, cu 0,7% mai mult comparativ cu anul de studii precedent. Din punct de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 50,7% din elevi sunt băieți; 54,2% din elevi își fac studiile în mediul urban Din totalul elevilor cuprinși în învățământul primar și secundar general, 328,7 mii erau înscriși în instituțiile publice (sau 97,6%). Comparativ cu anul de studii 2020/21 se remarcă creșterea numărului de elevi atât în instituțiile publice (cu 1,4 mii sau cu 0,4%), cât și în cele private (cu 0,9 mii sau cu 12,7%). În ceea ce privește distribuția teritorială, la nivel de regiuni, 29,3% din totalul elevilor au fost înscriși în instituțiile de învățământ primar și secundar general din mun. Chișinău, 27,9% – din regiunea Centru, 24,8% – din regiunea Nord, 12,8% – din regiunea Sud, 4,8% – din UTA Găgăuzia, respectiv 0,4% din UATSN și mun. Bender.

Majoritatea elevilor urmează studiile în schimbul I (98,5% din total).

Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au urmat programe de educație preșcolară a constituit 97,3%. În cadrul învățământului primar au fost organizate 897 grupe cu program prelungit, frecventate de 23,8 mii elevi. Cele mai multe grupe cu program prelungit au fost în mun.Chișinău (798 unități), frecventate de 21,4 mii elevi (circa 90%).

La începutul anului de studii 2021/22în învățământul seral erau cuprinși circa o mie de elevi, reprezentând 0,3% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general. Numărul elevilor înscriși în învățământul special (în școli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică) înregistrează o valoare destul de aproape de cea din anul de studii 2020/21 (551 persoane respectiv față de 541 persoane).

Din totalul de 336,7 mii de elevi din învățământul primar și secundar general, 80,6% urmează studiile în limba română, 19,3% – în limbă rusă și 0,1% în alte limbi (engleză și bulgară). Totodată, distribuția elevilor după limba de instruire relevă că, în regiunea Centru majoritatea elevilor fac studii în limba română (96,5%), urmată de regiunea Sud (82,7%). La fel, ponderi semnificative ale elevilor care urmează studiile în limba română dețin regiunea Nord (78,7%) și mun. Chișinău (78%), iar în UTA Găgăuzia 93 la sută urmează studiile în limba rusă. În instituțiile de învățământ primar și secundar general din UATSN și mun. Bender limba de predare a fost limba română (pentru 98 la sută din elevi).

În anul de studii 2021/22, în ierarhia limbilor străine studiate de către elevi, cea mai solicitată a rămas limba engleză ‒ 248,9 mii elevi din 907 instituții de învățământ primar și secundar general (73,9% din total elevi, în creștere cu 1,4 p.p. față de anul de studii precedent). Valori importante s-au înregistrat pentru numărul de elevi care studiază limba franceză ‒ 101,7 mii elevi din 811 instituții (30,2%, în descreștere cu 1,3 p.p.) și limba rusă6 ‒ 94,6 mii elevi din 810 instituții (28,1%, în descreștere cu 1,5 p.p.). Pe medii de reședință, preferințele sunt diferite, 63% din total elevi la engleză sunt din mediul urban, pe când în cazul limbilor franceză și rusă, peste 60 la sută din elevi  ̶  din mediul rural. În învățământul primar au fost cuprinși 41% din numărul total de elevi, în învățământul gimnazial ‒ 47,8% și în cel liceal ‒ 11,2%. Structura elevilor pe niveluri şi pe medii de reședință relevă situația defavorizată a învățământului liceal în mediul rural.

Absolvenți. În anul 2021, învățământul gimnazial a fost absolvit de către 30,2 mii elevi, în descreștere cu 1,9% comparativ cu anul precedent. Din total absolvenți ai învățământului gimnazial 53% sunt din mediul rural. În același timp, învățământul liceal a fost absolvit de către 11,3 mii persoane, în ușoară creștere cu 0,8% față de anul 2020. Puțin peste 80 la sută din absolvenții liceelor sunt din mediul urban. Ponderea absolvenților care au obținut diploma de bacalaureat în numărul absolvenților din promoția curentă a constituit 92% sau cu 4,7 p.p. mai puțin comparativ cu anul 2020. Cei mai mulți absolvenți ai gimnaziilor s-au înregistrat în regiunea Centru – 8,9 mii persoane, iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,7 mii).

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2021/22, din 1231 instituții de învățământ primar și secundar general, 1214 unități desfășurau procesul educațional în încăperi proprii, iar 17 instituții în încăperi arendate. Din total instituții, 1018 sunt amplasate în încăperi standardizate, iar 213 – în încăperi reamenajate. La începutul anului de studii 2021/22, în învățământul primar și secundar general se numără 25,2 mii de cabinete școlare și laboratoare. Majoritatea instituțiilor dispun de bibliotecă şi cantină sau bufet (respectiv 97,1% şi 94,4%), 89,4% din instituții  ̶ de punct medical și 86,2%  ̶  de sală sportivă, 70 la sută  ̶  de sală de lectură, iar 53 la sută  ̶  de ateliere școlare. Instituțiile de învățământ primar și secundar general au în dotare 37,0 mii calculatoare utilizate în scopuri educaționale (sau cu circa 23% mai mult față de anul de studii 2020/21), din care 18,1 mii (48,9%) sunt conectate în rețea școlară comună, iar 31,4 mii (84,9%) au conexiune la Internet. În același timp, 20,1 mii calculatoare sunt utilizate de către elevi, 15,9 mii de către personalul didactic și o mie de calculatoare utilizate în cadrul bibliotecilor. Comparativ cu anul de studii 2020/21 a crescut atât numărul de calculatoare utilizate de către elevi (cu 17,5%), cât și de personalul didactic (cu 31,4%).

Cadre didactice și de conducere. În anul de studii 2021/22, cadrele didactice și de conducere din învățământul primar și secundar general constituie 26,5 mii persoane (sau cu 1,5% mai puțin față de anul de studii precedent), inclusiv 3,4 mii persoane – personal de conducere (12,8%) și 23,1 mii persoane  ̶  cel didactic (87,2%).

Repartizarea cadrelor didactice și de conducere pe grupe de vârstă relevă că o pondere importantă o dețin cei cu vârste cuprinse între 50-59 ani (26,8%), fiind practic la nivelul anului de studii 2020/21, în timp de ponderea cadrelor didactice și de conducere tinere cu vârste sub 30 ani s-a diminuat cu 0,5 p.p., iar a celor cu vârste de 60 ani și peste a crescut cu 0,6 p.p.

Sursa de informare: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7234&parent=0

 

Notă! Preluarea textelor de pe pagina www.lagazzette.md se realizează în limita maximă de 1600 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.lagazzette.md sunt protejate de Legea cu nr.139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor Lagazzette se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

Related post